KLIK OP MY

REËLS & TERME

 • Volg die skakel >>>> (NWWT KOOP PLATVORM)
 • Kies die veiling (“Display roll”/ Place your bid”) onder aan die skerm.
 • Teken aan (Log in) as u alreeds geregistreer het.
 • Of kies “Register as a new user” as u ‘n nuwe gebruiker is.
 • Skep ‘n nuwe rekening deur al die kassies in te vul.
 • Onthou u Toegangskode sowel as die PIN kode wat u gekies het - u gaan die PIN-kode moet gebruik om te kan koop.
 • Na registrasie sal u ‘n OTP kode ontvang op u foon waarmee u die registrasie mee moet voltooi/aktiveer voordat u kan koop.
 • Teken weer aan (Log in) met die e-pos adres wat u gebruik het vir registrasie en die sleutelwoord wat u gekies het.
 • Nadat u aangeteken is (Logged in) kies dan weer die “Display Roll/Place your bid”onder aan die skerm.
 • Die rol sal verskyn waarop u aan die onderkant van elke lot in rooi “BUY THE LOT” sal sien - indien u hierop druk met u vinger sal die stelsel dit aanvaar dat u daardie spesifieke lot wil koop.
 • Die prys per lot is die prys wat u betaal.
 • U sal ‘n SMS ontvang wat bevestig dat u die bod gekoop het en so op die stelsel aangebring is.
 • Niemand anders kan dieselfde lot koop as u eers ‘n SMS ontvang het nie.
 • NWWT sal u kontak dmv die inligting wat u verskaf het om die transaksie te finaliseer deur betaling en aflewering te reël.
 • As u die “BUY THE LOT”opsie gekies het, is die koop bekragtig en word dan as wettig beskou en gehanteer. Die SMS wat u ontvang het is u bewys dat u die wettige koper van die betrokke lot is.
 • BTW, Vervoer en Versekering is uitgesluit by die prys op die skerm/per lot.

Rules: 

 • • (a) A notice will be displayed on the boma door stating the Lot number and description of animals in that specific holding pen as well as a reserve price, per animal, for that lot. 
 • • (b) The first buyer that accepts the stated price on the door by signing the notice on the door and the relevant register at the entrance of the Wildlife complex will be deemed, by NWWT (auction house) as the lawful buyer of the signed lot. 
 • • (c) One signature per lot will be accepted. 
 • • (d) Viewing of the animals also starts at 09:00 on the day of the auction. 
 • • (e) Information on all the lots will be available at the registration table in the tent. 
 • • (f) Only registered buyers will be allowed to participate in the “Prys oppi-deur” auction. 
 • • (g) All standing auction rules will apply.

Reëls:

 • • (a) ‘n Kennisgewing sal op die boma deur geplaas wees met die Lot nommer, beskrywing van die diere in die spesifieke hok en ‘n reserwe prys, per dier vir die pakkie.
 • • (b) Die eerste geregistreerde koper wat die prys op die deur aanvaar deur op die kennisgewing op die deur te teken op die aangeduide plek en in die register by die ingang van die Wildskompleks, sal deur NWWT (afslaershuis) gesien word as die wettige kooper van daardie lot.
 • • (c) Slegs een handtekening word per lot aanvaar.
 • • (d) Besigtiging van diere in die bomas begin ook om 09:00 op die dag van die veiling.
 • • (e) Inligting oor al die lotte sal beskikbaar wees by die registrasie tafel in die tent. 
 • • (f) Slegs geregistreerde kopers mag deelneem aan die “Prys oppi-deur” veiling.
 • • (g) Alle bestaande veilingsreëls is van krag.

BELEGGING IN WILD DEUR GESONDE BESIGHEIDSBEGINSELS

Copyright: NWWT 2018 / PRIVAATHEIDSBELEID /PRIVACY POLICY

This website makes use of cookies. Please see our privacy policy for details.

OK